Woensdag 22 september Mop: Mijn vader is…

Drie jongetjes staan te pochen.
Jantje: “Mijn papa kan het beste autorijden, hij kan zelfs op twee wielen door de bocht.”
Pietje: “Mijn Papa is de sterkste van alle papa’s, die is voor niemand bang.”
Max houdt zich beetje afwezig, waarop de andere 2 vragen wat zijn vader het beste doet. Max zegt: “Mijn vader kan niks en is een laffe bange hond. Als m’n moeder een nacht niet thuis is, gaat die schijterd bij de buurvrouw slapen!”

Mop: Mijn vader is…. – Inzender: Manuel de Have

Dinsdag 3 december Dinsdag 3 december Mop: Opscheppende oma’s

Twee oma’s zitten op de bank te vertellen over hun klein kinderen. Zegt de ene oma: “Mijn kleinkinderen, zijn omringd met goud: Een is er getrouwd met een goudsmid. Ze hebben goudsbloemen, een goudvink, goudrenetten en een goudvis.” “Och,” zegt de andere oma, “die van mij hebben het heel ver gebracht en zijn graaf geworden: Eén is er dijkgraaf, een ander graafwerker en er is er nog één in opleiding voor fotograaf.”

Mop: Opscheppende oma’s – Inzender: Margaret Schot