Woensdag 22 september Mop: Mijn vader is…

Drie jongetjes staan te pochen.
Jantje: “Mijn papa kan het beste autorijden, hij kan zelfs op twee wielen door de bocht.”
Pietje: “Mijn Papa is de sterkste van alle papa’s, die is voor niemand bang.”
Max houdt zich beetje afwezig, waarop de andere 2 vragen wat zijn vader het beste doet. Max zegt: “Mijn vader kan niks en is een laffe bange hond. Als m’n moeder een nacht niet thuis is, gaat die schijterd bij de buurvrouw slapen!”

Mop: Mijn vader is…. – Inzender: Manuel de Have