Zaterdag 24 februari Mop: Roken op school

‘Wat ben jij vroeg thuis!’ zegt moeder tegen Jantje.
‘Inderdaad,’ zegt Jantje, ‘ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die naast mij zat rookte.’
‘Wat krijgen we nou?’ stuift de moeder boos op, ‘moest JIJ naar huis omdat HIJ rookte?’
‘Ja,’ zegt Jantje,’ … ik had hem in de brand gestoken.’

Inzender: den Hoeve