Zaterdag 9 maart Mop: Ik is

De onderwijzer is ziek en wordt vervangen door een jongeman die net zijn diploma heeft. De directeur komt onverwacht de klas binnen om te controleren hoe de les verloopt. Net op dat moment beantwoordt Kevin een vraag: ‘Ik is…’ De directeur onderbreekt hem en zegt vermanend: ‘Het is niet IK IS, maar IK BEN!’ Kevin is even uit zijn lood geslagen, maar zegt dan: ‘Ik ben een persoonlijk voornaamwoord.’

Mop: Ik is – Inzender: Daan Ohm

Woensdag 12 januari Mop: Hetzelfde werkstuk als je broer!

Op school moest Jantje bij de juffrouw komen, ze zei:
“Jantje, dat werkstuk dat je inleverde over de hond
is exact hetzelfde als je broers werkstuk van twee jaar geleden!
Wat heb je daar op te zeggen?”
“Natuurlijk,” antwoordt Jantje, “het is dezelfde hond!”

Mop: Hetzelfde werkstuk als je broer! – Inzender: Ries