Zaterdag 21 oktober Mop: Trein gemist

Een oude man stapt op het station in de trein. Als de trein op het punt staat te vertrekken, komt er een jongeman aangehold. Hij kan nog juist in de trein springen. Hijgend zit hij even later tegenover de oude man. Deze bekijkt hem misprijzend en zegt: ‘Je hoeft niet zo te hijgen, jongen. In mijn tijd toen ik nog jong was, kon ik de trein altijd gemakkelijk halen.’ De jongeman kijkt de oude man eens aan en zegt: ‘Meneer, mag ik u er op attent maken, dat ik deze trein al in op het vorige station heb gemist!’

Inzender: W. Kaal