Donderdag 22 april Mop: Optimist en pessimist in een tunnel

De optimist ziet een licht aan het eind van de tunnel
en denkt: “Ik zie een uitweg!”
De pessimist ziet een licht aan het eind van de tunnel
en denkt: “Ik zie een op ons af denderende trein!”
De treinmachinist ziet twee mannen op de rails
en denkt: “Wat doen die twee hier midden in de tunnel?”

Mop: Optimist en pessimist in een tunnel – Inzender: W. Goudsmid

Zaterdag 19 september Mop: De trein nog halen

Er vraagt een man aan een boer:
“Mag ik alstublieft over uw land lopen?
Anders haal ik de trein van kwart over tien niet meer.”
“Oké is goed,” zegt de boer “en als de stier je tegenkomt,
haal je die van tien uur, denk ik, ook nog wel!”

Mop: De trein nog halen – Inzender: Kelly Wekkeman