Zondag 8 oktober Mop: Welke getal?

Er is een poort en bij die poort is ook een poortwachter. Als je erdoorheen wilt, zegt de poortwachter een getal. Jij moet een getal terug zeggen en als het getal goed is mag je er doorheen. Lyn wil ook door de poort. De poortwachter zegt: ‘Acht’. Lyn zegt terug: ‘Vier’. Hij mag er doorheen. Otto wil er ook doorheen. De poortwachter zegt: ‘Twaalf’. Otto zegt terug : ‘Zes’. Hij mag er doorheen. Marieke wil er ook doorheen. De poortwachter zegt: ‘Vierentwintig”. Na enig nadenken zegt ze terug: ‘Dertien’. En ze mag er doorheen. Timo wil er ook doorheen. De poortwachter zegt: ‘Elf’. Wat moet Timo terugzeggen?
Drie (het aantal letters van het getal)

Inzender: Roy