Zondag 31 december Mop: Sneeuwparkeren

Norman en zijn vrouw luisteren tijdens het ontbijt naar de radio en horen de nieuwslezer zeggen: “Er wordt 8 tot 10 cm sneeuw verwacht vandaag. Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de oneven nummers, dan kan de sneeuwploeg er ongestoord door rijden.” De vrouw van Norman gaat naar buiten en verplaatst de auto. Een week later, weer tijdens het ontbijt, meldt de nieuwslezer op de radio: “We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw. Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de even nummers zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?” De vrouw van Norman gaat naar buiten en verplaatst de auto. Weer een week later, weer tijdens het ontbijt zegt de nieuwslezer: “Wij verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw. Wilt u uw auto…” Op dat moment valt de stroom uit. De vrouw van Norman is in alle staten en met een bezorgd gezicht vraagt ze aan hem: “Schat, nu weet ik niet wat doen. Aan welke kant van de straat moet ik de auto nu parkeren zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?” Waarop Norman, met de liefde en begrip in zijn stem antwoordt: “Waarom laat je hem deze keer niet gewoon in de garage staan.”

Inzender: Thom Gerbers