Zondag 28 februari Mop: Eerder begraven dan overleden?

Een man werd dodelijk gewond tijdens een veldslag in 892.
Hij overleed en werd begraven in 891.
Rara, hoe kan dat?
Het zijn jaartallen van vòòr het jaar nul.

Mop: Eerder begraven dan overleden? – Inzender: Kelvin Vliedheuvel