Zondag 2 december Mop: Praten tegen dier

Ik zag vanmorgen morgen mijn buurvrouw tegen haar kat spreken
Zij dacht echt dat die kat haar begreep.
Ik heb het verteld aan onze hond Max…
… die moest er eens hartelijk om lachen.

Praten tegen dier – Inzender: luc hoebeke