Zaterdag 23 januari Mop: Waar is Napoleon gestorven?

“Waar is Napoleon gestorven?”
vraagt de geschiedenisleraar.
Antwoordt de leerling:
“In hoofdstuk 3 op bladzijde 88.”

Mop: Waar is Napoleon gestorven? – Inzender: Floor Kescher