Zaterdag 10 oktober Mop: Worm ziet worm

Een worm kruipt uit zijn gaatje in de grond.

Plotseling ziet hij een eindje verderop

een andere worm uit de grond steken.

Hij is op slag verliefd.

Hij vraagt: “Wil je met me trouwen?”

“Helaas, dat zal niet kunnen…” is het antwoord.

… “ik ben je andere eind.”

Mop: Worm ziet worm – Inzender: Tanja Groots