Zaterdag 10 maart Mop: Recht op voogdij

Een stel heeft in de rechtbank ruzie over de voogdij van hun kind. De vrouw roept verontwaardigd: “Edelachtbare, ik heb het kind gebaard met alle pijn die er bij hoort. Ik heb recht op de voogdij!” De rechter zegt tegen de man: “Wat heeft u ter verdediging in te brengen?” De man kijkt de rechter aan. “Edelachtbare, als ik een muntje in de drankautomaat werp en er komt een blikje fris uit… van wie is dat blikje dan? Van de drankautomaat of van mij?”

Inzender: Margaret Schot