Woensdag 16 maart Mop: Lange tijd in het stemhokje

Jantje mag voor het eerst gaan stemmen.
Hij gaat het stemhokje binnen.
Na lange tijd komt hij er weer uit met een kort potloodje in zijn hand.
Hij gooit zijn het stembiljet in de stembus.
Maar als hij het stemlokaal wil verlaten, roept iemand naar hem na:
“Wat heb je nu gedaan? Alles is rood in het stemhokje!
Waarop Jantje zegt: “Ja, er is uitdrukkelijk gezegd
dat ik het héle hokje rood moest maken!”

Mop: Lange tijd in het stemhokje – Inzender: Harmen Kleine