Maandag 9 april Mop: Gezichtsmaskertje

Klein Jantje kijkt gefascineerd toe als zijn moeder
een gezondheidsmaskertje op haar gezicht smeert.
“Waarom doe je dat, mammie?” vraagt hij.
“Om mezelf mooi te maken.” zegt moeder.
Een poosje later begint ze het maskertje er weer af te vegen.
Klein Jantje schudt zijn hoofd en zegt:
“Maar mama, nu zie ik je gewone hoofd weer…”

Inzender: Daniëlle B