Dinsdag 7 augustus Mop: Wat een erfenis!

Een man ligt op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is. Aan zijn bed zitten: de verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en twee zonen. Hij richt zich tot zijn zoons en zegt; “Gerard, ik wil dat jij de villa’s in de Vogelwijk en Wassenaar neemt.” “Peter, ik wil dat jij al de kantoren op de Vijverberg neemt”. “Trudie, jij krijgt de flatgebouwen aan de Laan van Meerdervoort en Sara, mijn lieve vrouw, neem jij alsjeblieft al de residentiegebouwen in de stad.” De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit aanhoort. En kort nadat de man echt overleden is zegt zij: “Mevrouw, wat is uw man een hard werkend mens geweest, dat hij zoveel eigendommen heeft verworven!” Sara antwoordt: “Eigendommen…?” Hij had het over zijn krantenwijk!”

Wat een erfenis! – Inzender: Yong Tan