Dinsdag 21 juli Mop: Verhaal met een moraal

De kinderen van een basisschool krijgen les over moraal. Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen waar aan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze dat verhaal vertellen. Mieke vertelt: ‘Mijn ouders zijn kippenboeren, ze hebben een legbatterij. Op een dag hadden ze in de auto een mand eieren staan. Ze reden over een grote bobbel in de weg, waardoor de eieren braken’. De moraal luidt: ‘Wees zeer voorzichtig met fragiele voorwerpen’. Elsje vertelt: ‘Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze verwachtten dus ook twintig kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar er zijn er maar vijftien van uitgekomen’. De moraal luidt: ‘Tel je kuikentjes pas als ze uitkomen’. Dan vraagt de juf aan Ellen: ‘En hebben jouw ouders ook een verhaal verteld?’ ‘Ja’, antwoordt Ellen, mijn papa heeft ons verteld over zijn zus tante Annie. Onze tante Annie zit bij leger. Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft mee gevochten in veschillende oorlogen. Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Het enige dat ze bij zich had was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes. Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de fles whisky leeg, dan was ze die alvast kwijt. Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel zeventig vijanden. Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer, toen waren haar kogels op. Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze met haar blote handen gedood. De juf kijkt Ellen ontdaan aan en vraagt na enige stilte: ‘En heeft je papa je ook een moraal bij dat verhaal verteld?’ Ellen antwoordt: ‘Jazeker, je kunt beter uit de buurt van tante Annie blijven als ze gezopen heeft.’

Verhaal met een moraal  – Inzender: Joost Lengersteeg